הכנה לאודישנים

כניסה למערכת הניהול

Quote

הנסיון מלמד רק את אלו הניתנים ללימוד

~ אלדוס היקסלי ~
Next